Top

Jak z sukcesem rozwijać w organizacji kompetencje niezbędne w pracy kupca i zamówieniowca

Jak z sukcesem rozwijać w organizacji kompetencje niezbędne w pracy kupca i zamówieniowca

Panel jest poświęcony strategiom i praktykom, które pomagają organizacjom rozwijać niezbędne kompetencje swoich kupców i zamówieniowców.

Z panelu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe kompetencje wymagane w pracy kupca i zamówieniowca.
  • Jakie metody i narzędzia szkoleniowe są najbardziej efektywne w rozwijaniu tych umiejętności.
  • Jak tworzyć programy rozwojowe i ścieżki kariery, które wspierają ciągłe doskonalenie kompetencji w obszarze zakupów i zamówień.
  • Jakie są najnowsze trendy i technologie, które wpływają na wymagania dotyczące kompetencji w zakupach i zamówieniach.