Top

Uzupełnienie dokumentów przedmiotowych – gdzie przebiega granica między prawem do uzupełnienia a zmianą treści oferty

Uzupełnienie dokumentów przedmiotowych – gdzie przebiega granica między prawem do uzupełnienia a zmianą treści oferty

Warsztaty wyjaśnią uczestnikom, jak prawidłowo uzupełniać brakujące dokumenty bez naruszania zasad przetargowych. Eksperci omówią, gdzie przebiega granica między dopuszczalnym uzupełnieniem a niedozwoloną zmianą treści oferty, co pozwoli uniknąć dyskwalifikacji w procesie zamówień publicznych.