Top

Jak mierzyć i zarządzać wartością zakupów – czyli zakupy a realizacja celu strategicznego firmy

8 maj, 2024

Jak mierzyć i zarządzać wartością zakupów – czyli zakupy a realizacja celu strategicznego firmy

Panel skupia się na roli działów zakupowych w realizacji strategicznych celów firmy. Eksperci omówią, jak procesy zakupowe mogą być efektywnie zarządzane i mierzone, aby wspierać rozwój firmy.

Z panelu dowiesz się:

  • jak ocenić i analizować potrzeby zakupowe w kontekście strategicznych celów firmy
  • jak budować strategie na wprowadzenie i integrację nowych kategorii zakupowych, od fazy projektowania do realizacji
  • jak identyfikować i radzić sobie z typowymi problemami na wczesnych etapach projektów zakupowych