Top

Anna Zasada

Group Procurement Manager Direct & Indirect, Qemetica

Liderka z doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, tworząca i efektywnie zarządzająca zespołami zakupów na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych o specjalizacji "Menedżer Logistyki i Łańcuchów Dostaw„ oraz „Finanse dla Menedżerów” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mentorka VII edycji TOP Young 100 w Polskim Stowarzyszeniu Menedżerów Logistyki. Jej obszar ekspertyzy to zakupy strategiczne w branży FMCG i produkcyjnej, gdzie budowała globalne struktury zakupowe implementując model „strategicznego zarządzania kategorią zakupową”. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu programów transformacyjnych i digitalizacyjnych dla funkcji i procesów zakupowych. Zakupy dla Niej to proces ewolucji, w którym kluczowe znaczenie ma rozwój w obszarach takich jak zespół, proces i narzędzia.

Schedule