Top

Bartosz Tomanek

Bartosz Tomanek

Partner, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Zarządzający Zespołem PCS | Littler w Gdańsku. Kompleksowo wspiera pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa HR, tj. indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia opartego o umowy cywilnoprawne, a także w prawnopracowniczych aspektach transakcji M&A. Bartosz doradza pracodawcom także z perspektywy compliance.

Position: Partner, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler
Schedule