Top

Grzegorz Mazurek

Adwokat i radca prawny, Mazurek Rudnicki Adwokacka Spółka Partnerska

Adwokat i radca prawny, arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (w latach 2014-2016 i od 2022r. - obecnie). Wykładowca Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, obecnie również arbiter Sądu Polubownego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP. Prowadzi praktykę jako partner zarządzający w kancelarii Mazurek Rudnicki Adwokacka Spółka Partnerska, specjalizuje się m.in. w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej związanej z wykorzystaniem środków publicznych.

Position: Adwokat i radca prawny
Schedule