Top

Katarzyna Nowicka

prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

Kierownik Katedry Logistyki i Studiów Podyplomowych Menedżer Logistyki i łańcuchów dostaw oraz Studiów Podyplomowych Zarządzanie e-commerce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw. Od 2006 roku prowadzi badania oraz wykłady z zakresu roli logistyki i łańcuchów dostaw w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. W SGH prowadzi zajęcia ze studentami także na temat zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw, roli technologii cyfrowych w kształtowaniu konkurencyjnych łańcuchów dostaw, nowych technologii w zarządzaniu oraz logistyki kontraktowej.

Schedule