Top

Magdalena Sawicka

Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku

Odpowiada za działanie i rozwój Oddziału NASK w Białymstoku oraz nadzoruje wdrażanie jednolitych systemów klasy EZD – EZD RP oraz EZD PUW – w administracji publicznej RP. W latach 2000–2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Białymstoku. Następnie kierownik w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2010 pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i uczestnik prac zespołu MSWiA ds. opracowywania „elektronicznej” instrukcji kancelaryjnej.

Position: Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku
Schedule