Top

Małgorzata Skóra

Managing Partner, Smart-be

Wspólniczka w firmie doradczej Smart-be sp. z o.o., ekspertka w obszarze zakupów i zamówień publicznych. Zarządza projektami w obszarze IT, specjalizuje się we wdrażaniu systemów zakupowych, SAP, elektronicznych obiegów dokumentów, automatyzacjach procesów. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, zarządzała zcentralizowanymi zakupami w dużej grupie kapitałowej z sektora energetycznego. Od 15 lat zarządza projektami informatycznymi w obszarze zakupowym oraz wspiera automatyzacje procesów wewnętrznych w firmach.

Schedule