Top

Paweł Skrodzki

Paweł Skrodzki

Radca prawny, Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy

Radca prawny (Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy w Warszawie), nauczyciel, trener, project manager, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Ukończył studia prawnicze (2008) oraz stosunki międzynarodowe (2005) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej, prawie funduszy europejskich. Regularnie reprezentuje swoich klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym - sądem zamówień publicznych w Warszawie. Jako nauczyciel i trener od 2006 r. przeprowadził ok. 5 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa funduszy europejskich, prawa pomocy publicznej, prawa autorskiego, i in. Słuchaczami na jego szkoleniach byli m.in. przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a także pracownicy największych zamawiających sektorowych (Tauron Dystrybucja, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGE S.A, PKP S.A.). Szkoli również przedstawicieli wykonawców, w tym największych spółek budowlanych w Polsce. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Schedule