Top

Budowanie odporności i zrównoważenia w łańcuchu dostaw

Budowanie odporności i zrównoważenia w łańcuchu dostaw

W obliczu globalnych wyzwań odporność i zrównoważenie łańcuchów dostaw stają się priorytetem dla organizacji na całym świecie. Utrzymanie ciągłości działania oraz odpowiedzialne zarządzanie zasobami są kluczowe dla długoterminowego sukcesu i konkurencyjności.

Podczas panelu dowiesz się:

  • Jakie są główne wyzwania związane z budowaniem odporności i zrównoważenia w łańcuchach dostaw.
  • Jakie strategie i praktyki mogą pomóc w zwiększeniu odporności łańcucha dostaw na zakłócenia.
  • W jaki sposób zrównoważone praktyki wpływają na efektywność i trwałość łańcucha dostaw.
  • Jakie technologie i narzędzia mogą wspierać budowanie bardziej zrównoważonych i odpornych łańcuchów dostaw.

Prelegenci