Top

KPI w projektach zakupowych

KPI w projektach zakupowych

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators), są niezbędnymi narzędziami do mierzenia sukcesu i efektywności w projektach zakupowych. Precyzyjnie dobrane KPI pozwalają menedżerom i zespołom zakupowym na monitorowanie postępów, ocenę efektywności działań i optymalizację procesów. Panel „KPI w projektach zakupowych” skupi się na wykorzystaniu tych wskaźników do poprawy wyników i zrozumienia dynamiki działań zakupowych.

Z panelu dowiesz się:

  • Jak wybierać odpowiednie KPIs dla projektów zakupowych
  • jak budować kryteria selekcji wskaźników, które najlepiej odzwierciedlają cele projektu.
  • Metody analizy i interpretacji KPIs – jak efektywnie analizować zebrane dane, aby maksymalizować korzyści płynące z projektów zakupowych.

Prelegenci