Top

Kryteria wyboru dostawców i wykonawców, jak wyjść poza cenę

Kryteria wyboru dostawców i wykonawców, jak wyjść poza cenę

Efektywne podejście do zarządzania zakupami i zamówienia w organizacji wymaga uwzględnienia nie tylko ceny jako kryterium wyboru dostawców i wykonawców, ale również wielu innych czynników, które mogą wpływać na jakość, terminowość oraz ogólną wartość dostarczanych usług i produktów.

Podczas panelu dowiesz się:

  • Jak budować kryteria wyboru dostawców i wykonawców poza ceną.
  • Jak oceniać i mierzyć te kryteria w praktyce, aby zapewnić maksymalną wartość dla organizacji.
  • Jakie są najlepsze praktyki i narzędzia wykorzystywane w procesie oceny dostawców i wykonawców.