Top

Wyjaśnianie treści SWZ – czy i jak pytać i jak odpowiadać

Wyjaśnianie treści SWZ – czy i jak pytać i jak odpowiadać

Warsztaty dostarczą uczestnikom praktycznej wiedzy na temat skutecznego formułowania pytań i udzielania odpowiedzi dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia. Omówione zostaną również potencjalne konsekwencje wynikające z błędów i zaniechań zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców, aby zapobiec problemom i nieporozumieniom w procesie przetargowym.