Top

Wyzwania Zamówień Publicznych w Branży Medycznej: Nowe Perspektywy i Rozwiązania

Wyzwania Zamówień Publicznych w Branży Medycznej: Nowe Perspektywy i Rozwiązania

Zapraszamy na dedykowany panel poświęcony wyzwaniom zamówień publicznych w branży medycznej. Podczas spotkania eksperci omówią aktualne wyzwania i najlepsze praktyki w procesie zamówień publicznych w sektorze medycznym. Przedstawią strategie oraz dobre praktyki, które mogą pomóc w optymalizacji procesów zakupowych i zapewnieniu wysokiej jakości usług medycznych. W ramach panelu będą miały miejsce dwa warsztaty:

1. Zaopatrzenie szpitali – wyzwania zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówienia publicznego

  Proces zaopatrzenia szpitali to kluczowy element zapewniający ciągłość i jakość opieki zdrowotnej. Zamówienia publiczne w tej branży niosą ze sobą unikalne wyzwania zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Panel ten ma na celu omówienie najważniejszych aspektów i trudności związanych z procesem udzielania zamówień publicznych w szpitalach, a także poszukiwanie skutecznych rozwiązań.

  Podczas panelu zostaną poruszone takie kwestie jak:

  • Największe wyzwania zamawiających: Omówienie problemów, z jakimi borykają się szpitale podczas planowania i realizacji zamówień, takich jak skomplikowane procedury prawne, konieczność zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz zgodności z przepisami.
  • Perspektywa wykonawców: Zrozumienie trudności, przed którymi stoją wykonawcy, takich jak długie terminy płatności, zmieniające się wymagania oraz konkurencja na rynku zamówień publicznych.
  • Studia przypadków: Przykłady konkretnych przypadków, w których udało się pokonać wyzwania związane z zaopatrzeniem szpitali, pokazujące najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia.

   2. Efektywne udzielanie zamówień publicznych w służbie zdrowia

   Udzielanie zamówień publicznych w służbie zdrowia to proces wymagający precyzji, zgodności z przepisami oraz skutecznej organizacji. Wykorzystanie nowoczesnych platform zakupowych może znacząco usprawnić te działania, zapewniając lepszą efektywność, przejrzystość i kontrolę nad całym procesem. Panel ten poświęcony jest omówieniu korzyści i najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem platform zakupowych w sektorze zdrowia.

   Podczas praktycznego warsztatu zostaną poruszone takie kwestie jak:

   • Studia przypadków: Przykłady szpitali i placówek zdrowia, które skutecznie wdrożyły platformy zakupowe, oraz analiza osiągniętych rezultatów.
   • Przegląd najnowszych technologii i funkcjonalności oferowanych przez platformy zakupowe, które wspierają efektywne zarządzanie zamówieniami publicznymi w służbie zdrowia.

   Panel jest skierowany do menedżerów zaopatrzenia, specjalistów ds. zamówień publicznych, przedstawicieli placówek zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych usprawnieniem procesów zakupowych w służbie zdrowia.

   Prelegenci