Top

Mentoring – nowy kierunek wspierania rozwoju osobistego i zawodowego

Mentoring – nowy kierunek wspierania rozwoju osobistego i zawodowego

Mentoring staje się coraz bardziej popularnym narzędziem wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Umożliwia on nie tylko transfer wiedzy i umiejętności, ale także budowanie trwałych relacji.

Podczas panelu dowiesz się:

  • Jakie są główne korzyści płynące z mentoringu zarówno dla mentorów, jak i mentee.
  • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie wdrażania programów mentoringowych w organizacjach.
  • W jaki sposób mentoring może wspierać rozwój umiejętności niezbędnych w departamencie zakupów i zamówień

Prelegenci